Giới Thiệu HP Media

business_commercial_hands_office_suit_1280x800_59276

  •  HPMedia® được thành lập vào năm 2005 bởi những thành viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo, từng làm việc tại các công ty quảng cáo lớn tại Việt Nam từ năm 1995.
  •  Từ đó đến nay HPMedia không ngừng phát triển và là đối tác thường xuyên của các công ty truyền thông lớn và hầu hết các đài truyền hình trên lãnh thổ Việt Nam.

“CHÚNG TÔI LỚN LÊN NHỜ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHÁCH HÀNG”

Đó chính là phương châm cho những hoạt động của HPMedia và điều này thể hiện trong từng hoạt động, dịch vụ do Công ty cung cấp.

Bạn chọn phương tiện truyền thông nào để mọi người đều có thể nhận biết thương hiệu của bạn?

Đó chính là những gì chúng tôi có thể cung cấp và tư vấn để giúp khách hàng đạt được những mong muốn đã đặt ra.